Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:

Логотип дельтаматем deltamatemУрок «Розв’язування ірраціональних рівнянь різними методами»

Автор, розробник: Коцемір Лариса Миколаївна
Предмет: алгебра
Клас: 10
Тривалість уроку: 90 хв.
Тип уроку: закріплення знань і умінь; вивчення нового матеріалу
Вид уроку: урок-практикум
Технологія уроку: ІКТ, проектне навчання, розвиваюче навчанняМета:

Навчальна:

 • узагальнити і систематизувати знання, здобуті учнями в процесі розв’язування ірраціональних рівнянь;
 • узагальнити і систематизувати знання, здобуті учнями в процесі розв’язування ірраціональних рівнянь;
 • ознайомити з нестандартними способами розв’язування ірраціональних рівнянь.

Розвиваюча:

 • розвивати способи і прийоми мислення, індивідуальні здібності учнів, їх пізнавальні інтереси;
 • навички колективної та групової роботи;
 • уміння використовувати сформовані знання, навички й уміння в нових ситуаціях.

Виховна:

 • виховувати розумову культуру;
 • культуру усного та писемного мовлення та міжособистісного спілкування;
 • працьовитість, старанність, охайність ведення записів;
 • уміння об’єктивно оцінювати свої результати та результати інших.

Формувати компетентності:

1) загальнокультурну (застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на загальнолюдські цінності);

2) здоров’язбережувальну (здатність учня дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей);

3) інформаційно-комунікаційну (здатність учня використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання завдань);

4) ключову (певний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати при розв’язувані ірраціональних рівнянь);

5) комунікативну (здатність учня застосовувати у конкретному виді спілкування знання математичної мови, способи взаємодії з людьми, що оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними ролями);

6) предметну(галузеву) (сукупність знань, умінь необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій);

7) проектно-технологічну (здатність учнів застосовувати знання, уміння та особистий досвід у предметно-перетворювальній діяльності);

8) соціальну (здатність учня продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі).

Задачі:

 • формулювати означення кореня п-го степеня, властивості коренів;
 • обчислювати, оцінювати та порівнювати значення виразів, які містять корені та степені з раціональними показниками;
 • зображати графік степеневої функції;
 • розв’язувати ірраціональні рівняння, зокрема з параметрами;
 • застосовувати властивості функцій до розв’язування ірраціональних рівнянь.

Обладнання: дошка, роздатковий матеріал для учнів, мультимедійні засоби, презентація.

Рекомендації до підготовки і проведенню уроку:

Такий урок – практикум доцільно проводити в класах з поглибленим вивченням математики або на факультативному занятті і відвести на нього 2 години.

Підготовка до уроку може тривати до двох тижнів. Учитель заздалегідь оголошує тему, пропонує список рекомендованої літератури. Протягом усього часу вчитель проводить консультації: допомагає визначитись із літературою, розібратися у складному матеріалі, пояснює розв’язування рівнянь тощо.

Під час уроку вдало поєднується використання ІКТ (створення презентацій, он-лайн – розв’язники, відеоматеріали, тощо) та інтерактивних методів навчання. Учитель поділяє клас на чотири групи. Кожній групі доручає конкретне завдання – розібратися у способі розв’язування певного ірраціонального рівняння. На уроці біля дошки відповідатиме лише один представник від кожної групи (за вибором учителя). Хто буде захищати роботу, учні не знають. Тому всі вони намагаються старанно виконувати домашнє завдання, за потребою відвідують консультації.

Повна версія уроку: