Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:
Кафедру було створено у 2003 році.

Кафедра є профілюючою за напрямами «Прикладна математика» та «Інформатика».

Тематика наукових досліджень:

  • математичне моделювання в природничих, виробничих та соціальних системах;
  • математичне моделювання динамічних систем;
  • методи комбінаторної оптимізації;
  • розробка та використання прогресивних інформаційних технологій навчання;
  • оптимізація конфліктних систем;
  • Проектування інформаційних та програмних систем підтримки моделювання явищ та процесів.

Кафедру очолює доктор біологічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор Чернишенко Сергій Вікторович.

Сергій Вікторович є членом Європейської асоціації з міжнародної освіти, заступником голови науково методичної комісії з прикладної математики та інформатики науково методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головою підкомісії з прикладної математики. Нагороджений почесним званням «Відмінник освіти України».

На кафедрі працюють:

  • 5 докторів наук, професорів;
  • 12 кандидатів наук, доцентів.