Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:
Обласний семінар-практикум «Реалізація особистісно-діяльнісного підходу до навчання математики як головна умова забезпечення ефективності математичної освіти та формування освітніх компетентностей»


“Єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність” (Бернард Шоу)

24 листопада 2015 року на базі Хмельницької гімназії №1 імені Володимира Красицького відбувся семінар-практикум вчителів математики міста Хмельницького та Хмельницької області на тему «Реалізація особистісно-діяльнісного підходу до навчання математики як головна умова забезпечення ефективності математичної освіти та формування освітніх компетентностей».

У контексті семінару було проведено відкритий урок вчителем математики Ратушняк О.Г. на тему «Множення та ділення дробів» 6 клас, побудований на основі використання особистісно-діяльнісного підходу до навчання учнів. Урок проходив із врахуванням педагогічного такту та педагогічної етики і передбачав розумну вимогливість до учнів та доброзичливість у спілкуванні. На початку уроку було створено позитивне емоційне налаштування на роботу всіх учнів та мотивація дітей до роботи, адже важливою умовою успішного проведення уроку є позитивна атмосфера в класі, що формує у дітей бажання працювати. Перевірка домашнього завдання відбувалась за кількома напрямками, тобто завдання диференціювались відповідно до індивідуальних особливостей кожного учня. Під час проведення уроку було використано різноманітні активні форми і методи навчальної діяльності, спрямовані на заохочення дітей до діяльності. Зокрема були завдання, котрі передбачали індивідуальну роботу та роботу в групах. Завдання містили певні проблемні ситуації прикладного характеру, розв’язання яких потребувало від учнів активної пошукової діяльності, опрацювання надбаного суб’єктивного досвіду.

Домінуючою формою спілкування на уроці був діалог. Під час роботи використовувались інтерактивні методи навчання. Для наочного сприйняття навчального матеріалу використовувався мультимедійний супровід. Протягом уроку використовувались такі завдання, котрі передбачали зниження стомлюваності учнів на уроці, рухливість. В учнів формувалась мотиваційна установка самостійно здобувати знання. Домашнє завдання також носило пошуковий та творчий характер.

В основній частині семінару вчителем Ратушняк Оксаною Григорівною було представлено досвід роботи з даного питання. В своєму виступі Ратушняк О.Г. наголосила, що особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі - найважливіша передумова формування в учнів пізнавального інтересу до навчання, навчальних мотивів, розвитку активності і самостійності кожної дитини. Разом з тим тільки особистісно-орієнтованої освіти недостатньо нині для формування активної свідомої дитини, майбутнього громадянина України. Відповідно до цього постала гостра потреба впровадження особистісно-діяльнісного підходу, який включає в себе не тільки орієнтацію на розвиток особистості, а й її спонукання до активної діяльності.

Особистісний компонент особистісно-діяльнісного підходу передбачає, що в центрі навчання знаходиться учень як особистість (його мотиви, цілі, неповторний психологічний склад). Виходячи з інтересів учня, рівня його знань і умінь, Ратушняк О.Г. визначає завдання занять та формує, спрямовує і коректує весь освітній процес розвитку особистості гімназиста. Відповідно мета кожного уроку, заняття при реалізації особистісно-діяльнісного підходу вчитель формує з позиції кожного конкретного учня і всього класу. Спрямовані до учня завдання, зауваження, запитання в умовах особистісно-діяльнісного підходу, зауважує Оксана Григорівна, стимулюють пізнавальну активність учнів, формують їх освітні компетентності.

Результатом педагогічної діяльності Ратушняк О.Г. є високий рівень знань учнів, який підтверджується позитивною динамікою результатів навчання за останні роки роботи. Її учні є переможцями та призерами міського етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, переможцями обласного та міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.