Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:
Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти


26 вересня 2013 р. на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з ініціативи кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій, науково-методичного центру викладання навчальних предметів природничо-математичного циклу та науково-методичного центру викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання відбулася обласна науково-практична конференція «Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (природничо-математичні предмети, інформатика та технології)».

Конференції передували семінари, вебінари, інструктивно-методичні наради методичних та педагогічних працівників. Вивчалась робота методичних кабінетів, проводились моніторингові дослідження, діагностування вчителів з питання упровадження нового Держстандарту базової та повної середньої освіти.

У роботі конференції взяли участь понад 120 осіб, які представляли Інститут педагогіки НАПН України, департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Хмельницький національний університет, Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію, науково-методичні центри та районні/міські методичні кабінети, загальноосвітні навчальні заклади області.

Конференцію відкрила Валерія Мельник, проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Вадим Гаврішко наголосив, що отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їхнього інтелектуального потенціалу, вирішальним фактором утвердження економічного розвитку, конкурентоспроможності держави.

На пленарному засіданні свої доповіді представили член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти НАПН України Ольга Ярошенко (Розвиток професійної компетентності педагогів у контексті реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти), провідний науковий співробітник лабораторії хімічної і біологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент Надія Матяш (Кваліфікований учитель - одна з умов забезпечення якості біологічної освіти), старший науковий співробітник лабораторії оцінювання якості освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент Лідія Ващенко (Труднощі у роботі вчителя на шляху реалізації вимог нової редакції Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти), професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці Хмельницького національного університету, доктор економічних наук Павло Григорук (Можливості ІКТ як засіб реалізації компетентнісного підходу у навчально-виховному процесі), доцент кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Хмельницького національного університету Ірина Андрощук (Формування ключових компетентностей засобами декоративно-ужиткового мистецтва), доцент кафедри педагогіки і психології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, кандидат педагогічних наук Ольга Поляновська (Сучасний урок з урахуванням вимог нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти).

Було також організовано роботу п’ятьох секцій:

- Від нових технологій – до нових результатів;

- Якість фізико-математичної освіти у контексті вимог нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

- ІКТ як складова формування компетентностей вчителя та учня;

- Ключові компетентності та їх формування при вивченні предметів освітньої галузі «технології»;

- Якісна шкільна біологічна освіта: проблеми та шляхи вирішення.

Учасники конференції обговорили широке коло питань щодо перспектив розвитку природничо-математичної освіти, умов поліпшення її якості, шляхів підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо формування у школярів ключових і предметних компетентностей.