Пропустить Навигационные Ссылки.

Наші друзі та спонсори:

Логотип дельтаматем deltamatemУрок математики. "Множення і ділення десяткових дробів". 5 клас

Розробник: Пастерук Микола Іванович
Предмет: математика
Клас: 5
Тривалість уроку: 45 хв.
Тип уроку: узагальнення та систематизації
Вид уроку: застосування знань, вмінь та навичок
Технологія уроку: інтерактивні технології кооперативного навчання

Мета:

навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми, продовжити роботу щодо вдосконалення вмінь учнів виконувати арифметичні дії з десятковими дробами та застосовувати їх до розв’язування задач і вправ;
розвивальна: формувати вміння звертатися до раніше вивченого матеріалу, до власного досвіду, розвивати в учнів логічне мислення, творчу активність у навчальній діяльності, удосконалити вміння працювати самостійно, в парі та групі;
виховна: виховувати культуру усного та писемного мовлення, позитивне ставлення до навчання, відповідальність за власні навчальні досягнення.

Задачі: наводити приклади: звичайних дробів; пояснювати правила: порівняння, додавання, віднімання звичайних дробів; формулювати: основну властивість дробу; розв’язувати вправи, що передбачають: скорочення дробу і зведення дробів до спільного знаменника; порівняння дробів; додавання, віднімання, звичайних дробів з різними знаменниками.

Компетенції: осмислена організація власної діяльності, вміння працювати на результат, аргументувати власну думку, вести діалог.

Обладнання та матеріали: ноутбук, проектор, мультимедійна дошка, картки обліку, сигнальні картки, таблиця рейтингового оцінювання.

Епіграф уроку:

До знань ведуть три шляхи:
Шлях міркувань- цей шлях благородний;
Шлях наслідувань- він найлегший;
Шлях досвіду- він найважчий.

                                                      Конфуцій

Хід уроку.

І. Організаційний момент

Учитель бажає гарного настрою, активної роботи, закликає до співпраці, проводить інструктаж щодо заповнення карток обліку та виставлення оцінок, наголошує, що ми сьогодні працюємо на довірі.

Індійський філософ і поет XIX ст. Робіндранат Тагор писав « Ми радіємо, пізнаючи істину. Якщо не радіємо, то з істиною тільки познайомились, але не пізнали її». Тому мені хотілося б, щоб на уроці ви відчули радість від того, що пізнали істину, досягли вершини знань з теми, незважаючи на те, що в кожного з вас своя вершина. Я сподіваюсь на успішну працю, впевнений, що на уроці ви зможете виявити знання, вміння, кмітливість. Тож будьте уважними, активними, думайте, пропонуйте, аналізуйте. Ви повинні не тільки активно працювати на уроці, а й оцінити рівень власного досвіду в роботі за темою уроку. А зараз виберіть смайлик відповідно до вашого настрою та самопочуття.

II. Перевірка виконання домашнього завдання.

1. Діти, що сидять за одною партою, обмінюються зошитами і перевіряють домашнє завдання. Відповіді подано на екрані. Перевіряється охайність, повнота і правильність виконання. У разі непогодження з відповіддю слід підняти червону карточку, тоді вчитель тимчасово припиняє перевірку та пропонує розглянути розв’язання на дошці, й лише з’ясувавши всі тонкощі, дозволяє продовжити перевірку. Проводиться оцінювання домашнього завдання з  занесенням в картки обліку. ( Додаток 1)

Про самостійність  виконання домашнього завдання можна зробити висновки за результатами самостійної роботи.

2. Проводиться самостійна робота. Завдання аналогічні  домашній роботі. Форма роботи індивідуальна. Самостійна робота виконується на окремих аркушах.

I варіант

1. Обчислити:  25,7×0,4 +2,72:1,6. (3б)

2. Розвязати рівняння: а)   2,4( х+0,98)=4,08 (3б)  б) 1,75:х=1,4  (1б)   в) х:0,4=7,6  (1б)

3. Учень прочитав 60 сторінок, що становить 0,3 усієї книги. Скільки сторінок у книзі? (2б)

II варіант

1. Обчислити:  43,4×1,7+67,08:5,2. (3б)

2. Розвязати рівняння:  а) 0,84:( 6,2- х)=1,2. (3б)  б) х:8,4=0,3 (1б)  в) 2,25:х=1,5 (1б)

3. У книзі 230 сторінок. Учень прочитав 0,3 усієї книги. Скільки сторінок прочитав учень? (2б)

Після висвітлення відповідей на екран, проводиться самооцінювання  самостійної роботи. Оцінка ставляться на аркуші, а потім перенесеться в картку обліку.

III. Актуалізація опорних знань учнів.

               -  За якою темою ми працювали на останніх уроках?

               - Так, множення і ділення десяткових дробів. Тож давайте повторимо пройдений матеріал.

1. Фронтальне опитування

1. Сформулюйте алгоритм додавання та віднімання десяткових дробів.

2. Сформулюйте алгоритм множення десяткових дробів.

3. Як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю?

4. Сформулюйте алгоритм ділення десяткового дробу на натуральне число, на десятковий дріб.

5. Як поділити десятковий дріб на розрядну одиницю?

Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом. Під час відповідей учні сигналізують картками:

зелена-так, червона-ні.

2. Виконати усно: 1) 0,3×8  2)0,9×0,7  3)0,6×100  4)5,3×0,1  5)4,8:2   6)6,3:0,3  7)27,5:100

8)12,8:0,1   (Кожне завдання оцінюється в 0,5 бали)

Розвязати усно рівняння: 1) х:3=3,1   2)6х=5,4  3)4,9:х=7 (Кожне завдання оцінюється в 1 бал)

Після такої роботи учні ставлять собі оцінки на аркуші, де виконувалася самостійна робота, потім вони також перенесуться в картки обліку. Всі види роботи (зошити та аркуші) здаються вчителю для остаточної перевірки, яка проводиться  разом з учнями-консультантами.

 IV. Фізкультхвилинка і релаксація.

Із-за парт ми миттю встали,

Гарно спинки підрівняли.

Вгору тягнемось усі,

Мов трава в дрібній росі.

          Потім легко всі присіли,

          Наче ноги заболіли.

          Потім встали, руки в боки

          І зробили два підскоки.

          Каблучками  цок-цок

          І продовжим знов урок.

V. Оголошення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів.

                Якщо людина не знає до якої мети вона рухається,

                Жоден  вітер не буде для неї попутним.

                                                          Сенека, мислитель

Любі діти! Ваші відповіді на запитання показують, що ви вже вмієте множити та ділити десяткові дроби. Тому на сьогоднішньому уроці ми повторимо та узагальнимо знання з цієї теми, продовжимо застосовувати набуті вами знання до розв’язування задач і вправ.

- Відкрийте, будь ласка, зошити, запишіть число та тему уроку.

- Як ви вважаєте, чи важлива тема сьогоднішнього уроку?

- Які знання та вміння вам знадобляться для цього?

- Де в житті ви зможете використати ці знання?

Учні висловлюють припущення щодо практичного значення теми.

VI. Узагальнення й систематизація знань, умінь та навичок.

         «Я не зможу» потрібно виключити зі своїх думок.

         Зумів один - зможуть і інші.

         Не зумів ніхто - значить будеш першим.

                                                   Народна мудрість.

Робота в групах. Учні самостійно об’єднуються в групи. Кожна група отримує  визначене завдання(або однакове, або диференційоване) і виконує його спільно під безпосереднім наглядом лідера групи чи вчителя. Завдання в групі виконуються таким чином, що можна враховувати й оцінювати індивідуальний внесок кожного члена групи. Склад групи непостійний, все залежить від змісту і характеру майбутньої роботи.

Керівники груп і їхній склад підбираються за принципом об’єднання школярів різного рівня навченості, інформованості з даного предмета,сумісності учнів, що допомагає їм взаємно доповнювати і збагачувати один одного.

1. Обчислити: а) 3,6×0,8+0,8×6,4      б) ( 4-2,6)×4,3+1,08:1,2.   (4б)

2. Розвязати рівняння: а) 1,6( х+ 0,78)=4,64      б)  0,132:( 3,4- х)=2,2.  (4б)

3. Катер плив 1,6 год проти течії річки і 2,4 год за  течією. Скільки кілометрів  проплив катер, якщо швидкість течії річки дорівнює 2,1 км/год, а власна швидкість катера дорівнює 28,2 км/год?  (4б)

Час роботи груп обмежений, тому можливі такі варіанти роботи:

1. Варіант. Всі разом розв’язують підряд завдання, сильніші допомагають слабшим.

2. Варіант. Всі завдання розподіляються між членами групи. Функція сильніших-контроль і

своєчасна допомога. Тут уже ніхто не може бути пасивним. По завершенню роботи відбувається взаємообмін завданнями.

Під час групової роботи вчитель виконує різноманітні функції: контролює хід роботи в групах, відповідає на запитання, регулює суперечки, порядок роботи і у випадку крайньої необхідності допомагає окремим учням чи групі в цілому.

  В кінці даного етапу при будь-якому варіанті роботи учні самі собі знову виставляють оцінки в картку обліку у знаменник, а група у чисельник.

VII.  Висвітлення роботи груп.

На початок цього етапу уроку всі картки обліку знаходяться у вчителя. У кожній групі визначаються, хто буде захищати «честь» групи біля дошки, або можливі варіанти: вибирає вчитель, або доброволець.

Якщо проблем з відповіддю немає й учень підтвердив оцінку, яку йому виставила група, то всі оцінки з картки обліку переносяться в журнал. Якщо ж оцінка вчителя не співпадає з оцінкою групи, а співпадає з самооцінкою учня, то оцінка учня переноситься в журнал, а оцінки інших членів групи потребують корекції. Якщо є час, то корекцію можна зробити тут же на уроці, якщо час обмежений, то це можна зробити в позаурочний час на уроці консультації.

Якщо оцінка вчителя вища(нижча) за оцінку групи, то оцінки в картці обліку підвищуються (знижуються) всім членам групи на однаковий бал. Якщо учень біля дошки не справився з завданням, то оцінка не ставиться нікому. За бажанням учні можуть цей матеріал перездати в позаурочний час.

VIII.  Колективна творча справа. Завдання подаються на екран.

Проводиться колективне обговорення виконання завдань, у разі необхідності здійснюється коригування з боку вчителя. Учні вибирають для себе посильне завдання.

1. Розв’язати рівняння: 10х+1,5×(2,3-1,7)=13,45     (3б)

2. Коли велосипедист проїхав 0,6 всього шляху, то виявилось, що йому залишилось проїхати ще 60 км. Скільки кілометрів планував проїхати велосипедист?   (4б)

3. Петрик купив 5 тістечок і отримав 3,2 грн здачі. Для покупки 9 тістечок йому не вистачило 2,4 грн. Скільки коштує одне тістечко?      (5б)

IX. Рефлексія.   Метод «Мікрофон»

1. Сьогодні на уроці мені…

2. Я вважаю, що дану тему я …

3. Мені треба повторити…

4. Мені треба доопрацювати…

5. Я поглибив…

X. Підсумки уроку. Висновки. Оцінки.

            Дай людині одну рибину і вона буде ситою один день.

            Дай дві рибини - буде ситою два дні.

            Навчи людину ловити рибу, й вона буде ситою все життя.

                                                            Народна мудрість.

Очевидно це так!

Хтось скаже, що наука ця черства-лиш цифри, приклади, задачі.

А що робить, як настрою нема і серце від образи тихо плаче?

Довірся їй, і лихо все пройде, і сум твій, як туман минеться

І стане сонячним похмурий день. Це так вона до тебе усміхнеться.

       Дякую всім за співпрацю!

      А зараз виберіть смайлик відповідно до свого настрою на кінець уроку.

XI. Домашнє завдання. Обєм домашнього завдання учні вибирають за бажанням.

        Найкращий вчитель у житті - досвід.

        Бере, правда дорого, але пояснює доступно.

                                                  Народна мудрість.

1. Повторити: Розділ 7.  «Математика 5» автори: Н.А. Тарасенкова та інші.

2. Розвязати: №№ 1415(1), 1416(2), 1452(2), 1453.